Kategorie

UMB100HRhet


UMB100HRhet 0 0

Twoja ocena została dodana.

Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.

ocena: 0 / 5
Nie oceniłeś jeszcze tego produktu.
Liczba oddanych głosów: 0

ELMES

: 1 dni

: Grupa C

: 12 miesięcy

dostępny

Cena: 61,50 zł 75,65 złbruttoOdbiornik 1 kanał, 12-24v/112p

Odbiornik ten posiada on następujące cechy:

 • jedno wyjście przekaźnikowe separowane galwanicznie typu NC/NO
 • wyjście tranzystorowe typu OC (otwarty kolektor) do akustycznej sygnalizacji przełączenia wyjścia przekaźnikowego
 • dwukolorowa dioda świecąca LED sygnalizująca stan wyjścia przekaźnikowego
 • zasilanie prądem stałym lub zmiennym w szerokim zakresie napięć
 • czułe i selektywne radio superheterodynowe
 • pojemność pamięci pilotów: 112
 • system kodowania zmiennego KEELOQ®

 

Tryby pracy odbiornika
Odbiornik może pracować w kilku trybach pracy. Wyboru trybu dokonuje za pomocą zworek JP1 i JP2 z wykonaniem pkt 2 lub 3 procedur programowania

System kodowania zmiennego KEELOQ®
W tym systemie każde naciśnięcie przycisku pilota powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu. Odbiornik śledzi te zmiany i czeka tylko na nowy kod. Na stary, czyli taki, który już wcześniej otrzymał, nie zareaguje. Uniemożliwia to wykorzystanie przechwyconych kodów przez intruza.
Pamięć odbiornika
Ponieważ każdy pilot ma inny kod, odbiornik musi "nauczyć" się i zapamiętać kod każdego pilota indywidualnie. Stąd ograniczenie pamięci pilotów w odbiorniku. W przypadku odbiornika UMB100HRhet wynosi ono 112. Wprowadzenie do pamięci 113-tego spowoduje skasowanie pierwszego, itd. Eliminacja z systemu zgubionego lub skradzionego pilota wymaga wykasowania wszystkich pilotów z pamięci odbiornika, a następnie ponownego programowania do odbiornika pozostałych pilotów. Usunięcie pojedynczego pilota jest moŜliwe, ale tylko wtedy, gdy dany pilot jest w naszym posiadaniu.
Wyjście przekaźnikowe
Odbiornik wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe typu NO/NC (na listwę zaciskową wyprowadzone są 3 styki przekaźnika: normalnie otwarte i normalnie zamknięte – patrz schemat instalacji).
Wyjście tranzystorowe
Odbiornik posiada wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor (oznaczone literą S), do podłączenia np.: zewnętrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej. Na wyjściu tym pojawiają się dwa impulsy przy załączeniu przekaźnika a jeden – przy wyłączeniu. Dwa impulsy pojawiają się także wtedy, gdy naciśnięty przycisk pilota nie załącza wyjścia, a jedynie przedłuża czas podtrzymania wyjścia (tryb A z tabeli 1). Natomiast w trybach D i E, w których pierwszy przycisk pilota załącza, a drugi wyłącza wyjście, na wyjściu „S” pojawiają się dwa impulsy przy każdym naciśnięciu
pierwszego przycisku pilota, a jeden impuls – przy kaŜdym naciśnięciu drugiego.
Dioda świecąca LED
Odbiornik posiada dwukolorową diodę świecącą LED. Sygnalizuje ona stan załączenia wyjścia przekaźnikowego (świeci wówczas na zielono) i wyłączenia wyjścia (świeci na czerwono).
Instalacja
Odbiornik należy instalować możżliwie wysoko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych. Przy instalacji należy pamiętać o tym, że na zasięg działania urządzenia niekorzystnie wpływają: elementy metalowe, urządzenia elektryczne, urządzenia radionadawcze, a także ściany i stropy budynku.
Przed każdą trwałą instalacją odbiornika należy przeprowadzić test zasięgu działania zestawu w miejscu instalacji. Do oceny poziomu sygnałów radiowych zaleca się stosować wskaźnik Elmes RFM.

  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie